Menu

معرفی استاندارد 2800

معرفی استاندارد 2800

امروزه پيشرفت و توسعه دانش و فن‌آوری، تلاش برای همزيستی جوامع انسانی با پديده‌های طبيعی، مانند زلزله که آثار تخريبی آن، حيات بشری را تهديد می‌کند، به مقصود خود نزديکتر ساخته است.دستاوردهای علمی در مطالعات علوم پايه، دانش مهندسی و مهارتهای فنی و مديريت‌هاي اجرايی در قالب استانداردها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا، اين همزيستی را امکان پذير کرده است.پهنه لرزه‌خيز ايران نيز در گوشه و کنار خود، وقوع زلزله‌هاي مکرر را در تاريخ هزاران ساله‌اش ثبت کرده و در کنار تمدنها و آباديهای سر در خاک فرو برده، حيات دوباره‌اي از رويش و آبادانيهای مجدد به‌وجود آمده است. اين نشيب و فراز با پديد‌آمدن رشد چشمگير در دانش مهندسي زلزله و زلزله‌شناسی و با بهره‌مندي از سرمايه‌هاي علمی ارزشمند و اهتمام دانشمندان و استادان صاحب نظر و همچنين، پژوهشگران و دانشجويان کوشا در دانش مهندسی در روند يکنواخت کنترل و پيشگيری، هدايت گرديد. 
تدوين «آيين‌نامه ايمنی ساختمانها در برابر زلزله» در دهه 40، که بعدها در فصلی از استاندارد 519 ايران قرار گرفت، گامی در اين مسير بود. تصويب و اجراي اجباری «آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله» (استاندارد 2800) در سالهای 1366و 1367 نيز عزم ملی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ايران را با وجهه علمی، رسميت قانونی بخشيد.
تدوين آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، موجب رونق ضوابط مهندسي در روند ساخت و ساز كشور شد و در عين حال، تلاش براي اجراي فراگير آن و جلوگيري از تخلفات، در كاهش خسارات ناشي از زلزله، بسيار مؤثر بود. 
هيئت دولت در تصويب‌نامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27/12/1367 ،تجديد نظر در«آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله» را بر عهدة وزارت مسكن و شهرسازي (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) گذاشته است كه اين مهم هر 5 سال يكبار انجام پذيرد.
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، در سال 1372 ، بازنگري نسخه اول اين آيين‌نامه را در دستور كار خود قرار داد. بازنگري آئين‌نامه مزبور در كميته‌هاي تخصصي متشكل از استادان، محققان و مهندسان مجرب كشورمان در رشته‌هاي ذيربط و در قالب تشكيلات مدون در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، صورت گرفت. كميتة اصلي تحت عنوان «كميته دائمي بازنگري آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله» به منظور تفسير و توضيح متن آيين‌نامه وساماندهي اصلاحات بازنگري ادواري تشكيل گرديد (سال 1375). 
ويرايش دوم آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، در جلسه هيئت وزيران مورخ 14/9/1378 به تصويب رسيد. چنانچه انتظار مي‌رفت، نسخة دوم، با اصلاحات و اضافه‌نمودن موارد تكميلي در آيين‌نامه و با برخورداري از سطح استاندارد پيشرفته نسبت به نسخة اول، از سطح ايمني بالاتري برخوردار بود.
برنامه بازنگري متن آيين‌نامه براي تدوين ويرايش سوم نيز از سال 1379 آغاز گرديد که این ویرایش نیز نسبت به دو ویرایش قبل از خود از سطح کیفی بهتری برخوردار بود. در ويرايش سوم آيين‌نامه، علاوه بر لحاظ كردن مطالب جديد و تغييرات لازم در مباحث مختلف كه به منظور رفع ابهامات و تناقضات متن آيين‌نامه صورت گرفته‌، سير منطقي مباحث در فصل‌بندي آيين‌نامه نيز مورد توجه بوده است.
 این مرکز با توجه به بازخوردهای اجرایی آیین نامه و همچنین آخرین دستاوردهای  علمی – تحقیقاتی که از وقوع   زلزله-های متعدد در سراسر جهان و ایران به دست آمده است، برنامه بازنگری متن آیین نامه برای تدوین  ویرایش چهارم را در دستور کار خود قرار داد. 

روز آمد کردن ويرايش سوم استاندارد 2800 ايران به منظور رفع مشکلات و ابهامات موجود، استفاده از آخرين اطلاعات علمي و دانش روز مهندسي زلزله ، زلزله شناسي و مهندسی سازه و تحقيقات انجام يافته در سطح ملي مشتمل بر شناسايي و رفع اشکالات مباحث مختلف مطروحه در ويرايش سوم استاندارد 2800 ايران، بررسي مشکلات و نقاط ابهام با توجه به اظهار نظر‌هاي جامعه مهندسي و مهندسان مشاور، بررسي آيين نامه ها و استانداردهاي روز جهان نظير UBC، IBC، ASCE و ساير آيين‌نامه‌هاي معتبر جهاني زلزله و بررسي تحقيقات و مطالعات انجام شده داخلي، مواردی است که در تدوین ویرایش چهارم آیین‌نامه استاندارد 2800 مدنظر قرار گرفته است و در تاریخ 24/08/93 با ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی رعایت مفاد آن برای کلیه شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان الزامی می باشد.

در ويرايش چهارم با گذراندن يك تجربه كاري، سياست‌هاي اجرايي زير براي انجام مراحل مختلف بازنگري در نظر گرفته شد.
1- ابهام‌زدايي و پاسخ به سؤالات كليه طراحان و مهندساني كه از  سال 1386 با ويرايش سوم اين آیين‌نامه محاسبات و تحليل و طراحي سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله را انجام داده‌اند.
2- استفاده از دستاوردهاي مطالعاتي و پژوهشي انجام گرفته توسط محققان و استادان درخصوص مسائل خاص مربوط به وضعيت لرزه‌خيزي و ساخت و ساز كشور
3- لحاظ كردن تغييرات لازم در مباحث مختلف آيين‌نامه با توجه به  افزايش  دانش و فناوري علم زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله در سطح جهان با بهره‌گيري از آیين‌نامه‌هاي معتبر زلزله 

رئوس برنامه عمل بازنگري ويرايش چهارم به شرح زير تنظيم گرديد:
بررسي تحقيقات و مطالعات انجام شده داخلي و جمع‌آوري مطالب آنها
جمع‌آوري دیدگاه‌های اعضاي كميته اجرایي و كميته دائمي
تهيه پيش‌نويس ويرايش چهارم آیین‌نامه توسط کمیته هماهنگی
نظرخواهي از استادان، محققان و جامعه مهندسي كشور درخصوص پيش‌نويس
اعمال نظریات اصلاحي در صورت نياز
طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در كميته دائمي براي تصويب 
طرح پيش‌نويس تهيه‌شده در كميته ملي استاندارد براي تصويب
طرح پيش‌نويس تهيه‌شده در ساير مراجع قانوني براي تصويب
برنامه بازنگري متن آيين‌نامه براي تدوين ويرايش چهارم آن از سال1388آغاز گرديد. در اجراي اين دوره از بازنگري آيين‌نامه، به منظور تدقیق در تصميم‌گيري پس از برگزاري جلسات متعدد، ارکان اصلی ساختار برای تدوین ویرایش جدید در خصوص چگونگی انجام وظايف رسيدگي به مباحث آيين‌نامه به گونه زير، مورد تصویب قرار گرفت.
الف-كميته دائمي بازنگري متشکل از 37 نفر از استادان و متخصصان 
ب-كميته اجرايي متشكل از 21 نفر منتخب کمیته دائمی
پ-كميته هماهنگی متشكل از 3 نفر منتخب کمیته اجرایی
ت-كارگروه‌ها (شامل کارگروه‌های: ا- پهنه‌بندی خطر زلزله، 2- طیف و طبقه‌بندی زمین،
3- ناپایداری‌های زمین، 4- روش‌های تحلیل، 5- اعضای غیر سازه‌ای، 6- سازه‌های غیرساختمانی، 7- ساختمان‌های با مصالح بنایی و 8- اتصالات فولادی)
محتوای اين بازنگري در زمينه‌هاي مختلف قابل بررسي است. از جمله مي‌توان به تغییرات اساسی دراصلاح ساختار مطالب موجود به‌گونه‌اي رساتر و واضح‌تر، به‌روز نمودن مطالب علمي بر اساس نتايج تحقيقات علمي و آیين‌نامه‌هاي معتبر طراحي ساختمان‌ها در مقابل زلزله و رفع نارسايي‌هايي كه طي سال‌ها استفاده از ويرايش سوم مشخص شده بود، اشاره نمود.
پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته‌های دائمی، اجرایی و هماهنگی، موضوعات بازنگری در تهیه ویرایش چهارم بر اساس بازخوردهای علمی و اجرایی ویرایش سوم و همچنین آخرین دستاوردهای علمی- تحقیقاتی به شرح زیر شناسایی و مستقیم و غیرمستقیم در این ویرایش مورد استفاده قرار گرفت:
- توجه به سادگی و گویایی ضوابط استاندارد 
- به‌روز‌رسانی پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله 
- اصلاح طیف پاسخ طراحی 
- اصلاح طبقه‌بندی نوع زمین
- اصلاح ضوابط مربوط به مسائل ناپایداری‌های زمین 
- ارائه ضوابط لرزه‌ای برای طراحی شالوده‌ها 
- ارائه روش‌های ساده‌شده تحلیل برای سازه‌های دارای هندسه ساده در کنار تدقیق روش‌های فعلی
- معرفی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی به عنوان یکی از روش‌های تحلیل 
- اصلاح و به‌روز‌رسانی جدول ضریب رفتار 
- معرفی سیستم‌های جدید باربر لرزه‌ای 
- اصلاح ضوابط مربوط به زمان تناوب 
- اصلاح ضوابط مربوط به دیافراگم‌ها و المان‌های جمع‌کننده نیرو
-  توجه به وضعیت لرزه‌خیزی و اهمیت ساختمان‌ها در طبقه‌بندی آنها
- ارائه ضوابط لرزه‌ای برای اعضای غیر سازه‌ای نظیر اجزای معماری، مکانیکی و الکتریکی
- ارائه ضوابط تکمیلی طرح لرزه‌ای برای سازه‌های غیر ساختمانی
- ارائه ضوابط برای اندرکنش سازه و خاک در طراحی لرزه‌ای 
- اصلاح ضوابط مربوط به ساختمان‌های بنایی 
- بررسی و اصلاح ضوابط مربوط به اتصالات گیردار تیر I شکل به ستون جعبه‌ای
 
به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و براساس برنامه‌های مصوب، گردش كار بازنگري ويرايش چهارم آيين‌نامه به شرح زیر تعریف گردید:
1- تشکیل کارگروه‌های تخصصی با توجه به اولویت‌های بازنگری
2- بررسی نتایج کارهای اجرایی در جلسات گروه‌های کاری، جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد به کمیته هماهنگی
3- بررسی نتایج اقدامات انجام گرفته توسط کارگروه‌ها در کمیته هماهنگی
4- جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده مورد تصویب کمیته هماهنگی و ارائه آنها به کمیته اجرایی
5- تهیه پیش‌نویس اولیه ویرایش چهارم
6- نظرخواهی گسترده از استادان، محققان، متخصصان و جامعه علمی و مهندسی سراسرکشور در خصوص پیش‌نویس تهیه‌شده
7- اعمال اصلاحات لازم بر اساس نظریات و پیشنهادهای واصله مورد تصویب در کمیته‌های مربوط 
8-تهیه پیش‌نویس نهایی و تائید و تصویب نهایی آن توسط کمیته اجرایی
9- تصویب پیش‌نویس نهایی توسط کمیته دائمی

مجموعه حاضر در طول قریب به 5 سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از 20000  نفر- ساعت کار کارشناسی توسط بیش از 70 نفر از استادان دانشگاه‌ها، مهندسان صاحب‌نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصي، تهیه و تدوین گردیده است.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج