استاندارد 2800

تاریخ: 28 آذر 1394

الزامی شدن استفاده از ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله از مورخ 94/06/31

الزامی شدن استفاده از ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله از مورخ 94/06/31

 

ویرایش چهارم آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ که به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) با ۱۰ کارگروه تخصصی و نظارت ۷۰ نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان خبره این رشته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازنگری و تدوین شد، طی بخشنامه شماره 01/110/44313 مورخ 93/08/24از سوی وزیر راه و شهرسازی برای کلیه شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان‌ها و صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان، همزمان با اعتبار ویرایش سوم ابلاغ و لازم‌الاجرا گردید.

این مجموعه در طول قریب به 5 سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از 20000  نفر- ساعت کار کارشناسی توسط استادان دانشگاه‌ها، مهندسان صاحب‌نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، تهیه و تدوین گردیده است.

تدوین ویرایش چهارم این استاندارد بر اساس بند 6 تصویب‌نامه شماره 119138/ت 969 مورخ 67/12/27 هیأت دولت که تجدید نظر در آئین‌نامه 2800 را هر 5 سال یکبار بر عهده وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) گذارده است و تجربه‌ها و بازخوردهای اجرایی آیین‌نامه، دستاوردهای علمی در دانش مهندسی زلزله، زلزله شناسی و مهندسی سازه و لزوم استفاده از آخرین نتایج تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، در دستور کار مرکز قرار گرفت.

برنامه بازنگری متن آیین‌نامه برای تدوین ویرایش چهارم آن از سال1388آغاز گردید. در اجرای این دوره از بازنگری آیین‌نامه، به منظور تدقیق در تصمیم‌گیری پس از برگزاری جلسات متعدد، ارکان اصلی ساختار برای تدوین ویرایش جدید در خصوص چگونگی انجام وظایف رسیدگی به مباحث آیین‌نامه به گونه زیر، مورد تصویب قرار گرفت.
·        الف-کمیته دائمی بازنگری متشکل از 38 نفر از استادان و متخصصان
·        ب-کمیته اجرایی متشکل از 21 نفر منتخب کمیته دائمی
·        پ-کمیته هماهنگی متشکل از 3 نفر منتخب کمیته اجرایی
·    ت-کارگروه‌ها (شامل کارگروه‌های: 1- پهنه‌بندی خطر زلزله، 2- طیف و طبقه‌بندی زمین، 3- ناپایداری‌های زمین، 4- روش‌های تحلیل، 5- اعضای غیر سازه‌ای، 6- سازه‌های غیرساختمانی، 7- ساختمان‌های با مصالح بنایی و 8- اتصالات فولادی)
 
ویژگی‌های ویرایش چهارم:
-        توجه به سادگی و گویایی ضوابط استاندارد
-        به روز رسانی پهنه بندی خطر نسبی زلزله
-        اصلاح طیف پاسخ طراحی با توجه به اثرات نزدیک گسل
-        اصلاح طبقه بندی نوع زمین
-        اصلاح ضوابط مربوط به مسائل ناپایداری های زمین
-        ارائه ضوابط لرزه ای برای طراحی فونداسیون
-        ارائه روشهای ساده شده تحلیل برای سازه های دارای هندسه ساده در کنار تدقیق روشهای فعلی
-        معرفی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی به عنوان یکی از روشهای تحلیل
-        اصلاح و به روز رسانی جدول ضریب رفتار و ترکیبات بار شامل زلزله
-        معرفی سیستم های جدید باربر لرزه ای
-        اصلاح ضوابط مربوط به زمان تناوب
-        اصلاح ضوابط مربوط به دیافراگم ها و المان های جمع کننده نیرو
-        توجه به مفهوم طبقه بندی طراحی لرزه ای ساختمانها ( توجه همزمان به وضعیت لرزه خیزی و اهمیت ساختمانها در طبقه بندی آنها)
-        ارائه ضوابط لرزه‌ای برای اعضای غیر سازه‌ای نظیر اجزای معماری، مکانیکی و الکترونیکی
-        ارائه ضوابط تکمیلی طرح لرزه‌ای برای سازه‌های غیر ساختمانی
-        ارائه ضوابط برای اندرکنش سازه و خاک در طراحی لرزه‌ای
-        اصلاح ضوابط مربوط به ساختمانهای بنایی
-        بررسی و اصلاح ضوابط مربوط به اتصالات گیردار تیر I شکل به ستون قوطی
 

شایان یادآوری است بر اساس مفاد این ابلاغ، از مورخ 94/06/31 استفاده از ویرایش چهارم الزامی بوده و سایر ویرایش های پیش از آن از درجه اعتبار ساقط است.