استاندارد 2800

تاریخ: 02 دی 1394

همایش تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می کند:
 
همایش تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
(استاندارد 2800 ایران)


 نسبت به ویرایش سوم
 

 
همزمان با چاپ ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران ،    مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد همایش تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه مذکور  را در پایان دی‌ماه سال جاری برگزار نماید.
 
در راستای اجرایی شدن بحث آموزش آیین نامه مذکور و پس از برگزاری جلسه­ای با حضور رؤسای کارگروه­های تخصصی ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران، مقرر گردید در گام اول به منظور آشنایی جامعه مهندسی با ویرایش مذکور، همایش تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه نسبت به ویرایش سوم در دستور کار قرار گیرد.
همچنین این مرکز با توجه به رسالت خود در امر آموزش مهندسین و لزوم ارتقای سطح دانش مهندسی عمران در کشور در نظر دارد به منظور آشنایی بیشتر با آیین نامه مذکور، رفع مشکلات و ابهامات و نحوه کاربرد صحیح این آیین نامه علاوه بر برگزاری همایش مذکور، آموزش آیین نامه را در دو سطح " آموزش آیین نامه 2800 برای ساختمان های متداول" و" آموزش آیین نامه 2800 برای ساختمان های بلند مرتبه" با حضور اساتید مجرب ومورد تایید، برگزار نماید.
 
بی شک تلاش برای آموزش فراگیر این آیین نامه و روشن ساختن ابعاد مختلف آن ، می تواند نقش بسزایی در ضا ­بطه مند نمودن ساخت و ساز در کشور و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از زلزله داشته باشد.