استاندارد 2800

تاریخ: 27 مهر 1395

تصویب دوره‌های آموزشی ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله به عنوان دوره‌های مصوب ارتقاء

با توجه به رسالت مرکز در امر آموزش مهندسان و لزوم ارتقای سطح دانش مهندسی عمران در کشور، همزمان با انتشار"ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران" ، به منظور آشنایی بیشتر با آیین‌نامه مذکور، رفع مشکلات و ابهامات و نحوه کاربرد صحیح آن، با همت و پیشنهاد دفتر تدوین ضوابط و استانداردها و معاونت آموزش و توسعه فناوری دوره‌های آموزشی استاندارد 2800 در دو سطح برای ساختمان‌های متداول و بلند مرتبه  به عنوان دوره‌های مصوب ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان رشته عمران (محاسبات) توسط معاونت امور مسکن و ساختمان به کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و ادرات کل راه و شهرسازی ابلاغ گردید.