استاندارد 2800

تاریخ: 19 خرداد 1398

نظرخواهی برای تدوین ویرایش پنجم استاندارد 2800

با سلام و احترام؛ 
بدينوسيله به استحضار مي‌رساند پيرو هماهنگي‌هاي بعمل‌آمده، «بازنگري در ويرايش چهارم آئين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد  2800 ایران) و تدوين ويرايش پنجم آن» در دستور كار مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي قرار گرفته‌است. نظر به اهميت و وسعت كاربرد اين استاندارد، بديهي است تدقيق ضوابط ارائه‌شده با در نظر گرفتن ملاحظات فني-اجرايي متناسب با شرايط كشور و با منظور كردن نتايج ارائه‌شده در مراجع و مستندات بين‌المللي و پژوهش‌هاي ملي - نظیر آنچه در ساليان گذشته نيز مورد عنايت قرار گرفته‌است - بر جامعيت هرچه بيشتر آن خواهد افزود. 
در همین راستا، اين مركز قصد دارد تا در فرآيند تدوين ويرايش پنجم استاندارد 2800 ايران، از تجارب، نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسي و دانشگاهي بهره ببرد. از این رو از علاقمندان و متخصصین درخواست می شود تا نسبت به ارسال نظرات كارشناسي  مرتبط با حوزه‌هاي مختلف مورد بحث در ویرایش چهارم اين استاندارد و پيشنهادهای متناسب با آنها و نیز مطالب جدیدی که پيشنهاد مي‌شود در ویرایش پنجم مورد ملاحظه قرار گیرد، حداكثر تا پايان مردادماه سال جاري، اقدام فرمایند. همچنين، ارسال نتايج حاصل از پژوهش‌هاي كاربردي-بنيادي كه در قالب طرحهای مستقل و یا پایان نامه های دانشگاهی صورت گرفته و در ارتباط با ضوابط مطرح در استاندارد 2800 ايران مي‌باشد، در قالب چكيده تفصيلي و به همراه مقالات مستخرج از آنها كه در مجلات معتبر بين‌المللي و ملي به چاپ رسيده باشد، مزيد امتنان خواهد بود. موارد ارسالی، در صورت کفایت، علاوه بر استفاده در کمیته‌های بازنگری، در نشست تخصصی که در شهریور ماه سال جاری و با موضوع بررسی ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران برگزار خواهد شد نیز، ارائه می‌گردد. 

همچنین، خواهشمنداست مستندات به صورت فايل و از طريق نشاني الكترونيكي std2800@bhrc.ac.ir ارسال گردد. ضمناً، سركار خانم دكتر جهان‌محمدي، مدير دفتر تدوين ضوابط و استانداردها، به منظور پاسخگوئي به ابهامات و راهنمايي در اين موضوع معرفي مي‌شوند.